Informujemy ,że od 01.04.2019r w związku z brakiem możliwości skrętu z drogi wojewódzkiej w ul. Długą w miejscowości  Rybna(budowa ronda) busy linii
 Sanka-Kraków i Zalas-Kraków będą jeździły zmieniona trasą tj. przez
ul. Dolną w Rybnej .
Przystanki nie obsługiwane na czas remontu:
Rybna Granica ,Rybna Ośrodek Zdrowia