Miejsca sprzedaży biletów

Punkt sprzedaży biletów w Krakowie przy ul. Kościuszki 17 (pierwszy sklep obok ROSSMANNA)


Czułów 8 (biuro firmy) – 18:00-21:00

Poza dniami wyznaczonymi poniżej w wykazie, bilet można zakupić w  Biurze Firmy w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00

Wykaz dni sprzedaży biletów na 2019 rok

W niedziele i święta biletów nie sprzedajemy.

Przy zakupie biletu miesięcznego normalnego pasażer powinien mieć przy sobie dowód osobisty.

Przy zakupie biletu ulgowego pasażer powinien mieć przy sobie dokument poświadczający prawo do ulgi.

Regulamin dla pasażerów posiadających bilety elektroniczne

  • Posiadacz elektronicznego biletu zobowiązany jest przy każdorazowym wsiadaniu do busa rejestrować przejazd przez przyłożenie karty do czytnika kasy rejestrującej (ok.3 sekundy)
  • Karta jest ważna tylko z dokumentem tożsamości na podstawie którego została zakupiona. (legitymacja szkolna,studencka,nauczycielska,dowód osobisty)
  • Zabronione jest udostępnianie karty osobom postronnym
  • Kierowca ma prawo sprawdzić tożsamość pasażera
  • W przypadku stwierdzenia przez kierowcę niezgodności karty z dokumentem tożsamości karta zostaje zatrzymana a właściciel karty traci prawo do przejazdów
  • W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty pasażer płaci za wydanie duplikatu 10  zł (koszt karty)

 

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firma Handlowo Usługową “WITOMPOL”Sp.J. Witold Zajger, Tomasz Zajger z siedzibą Czułów 8 ,32-060 Liszki moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do zakupu biletu miesięcznego