1 listopad (Wszystkich świętych) busy kursują według rozkładu niedzielnego
2 listopad busy kursują według rozkładu sobotniego.

Linia Czułówek-Kraków według rozkładu poniżej

Czułówek       Kraków
5:00               5:45
6:25                7:15
8:15                9:15
10:30             11:15
12:30            13:35
14:45             15:30
16:30             17:30