20.06.2019r(Boże Ciało) busy     kursują      według rozkładu niedzielnego na trasach

Frywałd-Kraków
Grojec-Kraków
Zalas-Kraków

Na pozostałych trasach busy w tym dniu nie kursują.

21.06.2019r. piątek busy kursują według rozkładu sobotniego
Czułówek według wakacyjnego